Category: Family and Home matters خانه و خانواده

0

عملكرد يا تمايل جنسى طبيعى و نرمال يعنى چه؟ ۳۷ درجه

۹/۵ تا ۱۴ سانت! در حالت خوابیده! فکر کنم فقط میخواد رو اعصاب ما رژه بره ! BBC Persian دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی در این ویدئو به سوالاتی درباره عملکرد یا...

0

بلوغ جنسی در دخترها و پسرها: ۳۷ درجه

BBC Persian در بخش درگوشیهای این برنامه دکتر سارا ناصرزاده؛ روان درمانگر جنسی، به تغییر و تحولات دوران بلوغ در دخترها و پسرها می پردازه و به سوالات شما در همین زمینه جواب می...

0

چطور مسایل جنسی را متناسب با سن کودکان به آنها آموزش دهیم؟

BBC Persian چگونه در مورد مسایل جنسی با بچه هایمان صحبت کنیم؟ در چه موقعیتی؟ چه مواردی را برایشان توضیح بدهیم؟ در بخش درگوشی های برنامه 37 درجه ، دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و...