Category: Learn German Deutsch lernen

0

آموزش زبان آلمانی: غذا ها و عادات غذایی به آلمانی قسمت ۱ و ۲

غذا ها و عادات غذایی به آلمانی آموزش زبان آلمانی قسمت ۱ Bamboo Languages در این درس یاد می گیریم : ✅مشخص کردن مقدار غذا و مواد غذایی به آلمانی ✅جملاتی برای درخواست و...