Conversational Connections: Mastering Languages Through Everyday Dialoguesیادگیری زبان از طریق گفتگوهای روزانه: مسیری جذاب به سوی تسلط

یادگیری زبان‌ها از طریق گفتگوهای روزمره یکی از روش‌های موثر برای یادگیری زبان است, با یادگیری زبان‌ها در ایستگاه‌های راه‌آهن، شما نه تنها با لغات و عبارات مرتبط با مسافرت آشنا می‌شوید، بلکه می‌توانید مهارت‌های گوش دادن و صحبت کردن خود را در موقعیت‌های واقعی تقویت کنید. همچنین، این روش به شما اجازه می‌دهد که با افراد بومی زبان صحبت کنید و از تجربه‌های آن‌ها در زندگی روزمره بهره‌برداری کنید.

برای استفاده بهینه از این روش، شما می‌توانید قبل از سفر به ایستگاه راه‌آهن، لغات و عبارات پایه‌ای را که مرتبط با سفر با قطار است یاد بگیرید. سپس، در هنگام حضور در ایستگاه، سعی کنید این لغات و عبارات را در گفتگوهای خود به کار برده و با بومی‌زبان‌ها مکالمه کنید. هرچه بیشتر با مردم صحبت کنید، مهارت‌های زبانی شما بهتر می‌شود و اعتماد به نفس شما در برقراری ارتباط با افراد بومی زبان افزایش می‌یابد.

No. English German Persian (Farsi) Farsi in Latin Script
1 train station Bahnhof ایستگاه قطار Istgâh-e ghatar
2 platform Bahnsteig سکو Sakko
3 ticket Fahrkarte بلیط Bilit
4 one-way ticket einfache Fahrkarte بلیط یک‌طرفه Bilit-e yek-tarfe
5 round-trip ticket Hin- und Rückfahrkarte بلیط رفت‌وبرگشت Bilit-e raft-o-bargasht
6 timetable Fahrplan برنامه حرکت قطارها Barname-ye harekat-e ghatarhâ
7 departure Abfahrt حرکت قطار Harekat-e ghatar
8 arrival Ankunft ورود قطار Vorud-e ghatar
9 delay Verspätung تاخیر Takhir
10 seat reservation Sitzplatzreservierung رزرو صندلی Rezerv-e sandali
11 first class erste Klasse درجه یک daraje yek
12 second class zweite Klasse درجه دو Daraje do
13 carriage Wagen واگن Vagon
14 conductor Schaffner راهنمای قطار Rahnamâ-ye ghatar
15 luggage Gepäck بار Bâr
16 passenger Fahrgast مسافر Mosâfer
17 destination Zielort مقصد Maqsad
18 boarding einsteigen سوار شدن Savâr shodan
19 disembark aussteigen پیاده شدن از قطار Piâde shodan az ghatar
20 connecting train Anschlusszug قطار ارتباطی Ghatar-e ertebâti

Here are 50 common questions and answers in railway stations in English, German, and Persian (Farsi) :

No. English German Persian (Farsi) Farsi in Latin Script
1 Where is the ticket counter? Wo ist der Fahrkartenschalter? کجا بلیط فروشی است؟ Kojâ bilit forushi ast?
2 What time does the train leave? Wann fährt der Zug ab? قطار چه ساعتی حرکت می‌کند؟ Ghatar cheh saat’i harekat mikonad?
3 What platform does the train depart from? Von welchem Bahnsteig fährt der Zug ab? قطار از کدام سکو حرکت میکند؟ Ghatar az kodâm sakku harkat mikonad?
4 How much does a ticket cost? Wie viel kostet ein Ticket? قیمت بلیط چقدر است؟ Gheymat-e bilit cheghadr ast?
5 Is this the train to [destination]? Ist das der Zug nach [Zielort]? آیا این قطار به [مقصد] می‌رود؟ Âyâ in ghatar be [maqsad] miravad?
6 Where can I find the timetable? Wo finde ich den Fahrplan? برنامه‌ی زمانبندی قطارها کجاست؟ Barname-ye zamânbandi-ye ghatarhâ kojâst?
7 Is there a train delay? Gibt es eine Zugverspätung? آیا قطار تاخیر دارد؟ Âyâ ghatar takhir dârad?
8 How long is the journey? Wie lange dauert die Fahrt? مدت سفر چقدر است؟ Modat-e safar cheghadr ast?
9 Are there any transfers? Gibt es Umstiege? آیا انتقالی وجود دارد؟ Âyâ enteghâli vojud dârad?
10 Is there a dining car on the train? Gibt es einen Speisewagen im Zug? آیا در قطار واگن رستورانی وجود دارد؟ Âyâ dar ghatar vagon-e restorâni vojud dârad?
No. English German Persian (Farsi) Farsi in Latin Script
11 Can I reserve a seat? Kann ich einen Sitzplatz reservieren? آیا می‌توانم صندلی را رزرو کنم؟ Âyâ mitavânam sandali râ rezerv konam?
12 Is this seat taken? Ist dieser Platz besetzt? آیا این صندلی گرفته شده است؟ Âyâ in sandali gerefté shodé ast?
13 Where is the baggage storage? Wo ist die Gepäckaufbewahrung? محل نگهداری بار کجاست؟ Mahal-e negahdâri-ye bâr kojâst?
14 What is the next stop? Was ist die nächste Haltestelle? ایستگاه بعدی کدام است؟ Istgâh-e ba’di kodâm ast?
15 Is there a restroom on the train? Gibt es eine Toilette im Zug? آیا در قطار دستشویی وجود دارد؟ Âyâ dar ghatar dastshuyi vojud dârad?
16 How do I validate my ticket? Wie entwerte ich mein Ticket? چگونه بلیط خود را تأیید کنم؟ Cheguneh bilit-e khod râ Ta ied konam?
17 What time does the train arrive? Wann kommt der Zug an? قطار چه ساعتی می‌رسد؟ Ghatar cheh saat’i mirasad?
18 Is this a non-stop train? Ist das ein Direktzug? آیا این قطار بدون توقف است؟ Âyâ in ghatar bedun-e toghof ast?
19 Can I buy a round-trip ticket? Kann ich eine Hin- und Rückfahrkarte kaufen? آیا می‌توانم بلیط رفت و برگشت بخرم؟ Âyâ mitavânam bilit-e raft-o-bargasht bekharam?
20 Where is the lost and found? Wo ist das Fundbüro? اداره‌ی گمشده‌ها کجاست؟ Edâre-ye gomshodehâ kojâst?
No. English German Persian (Farsi) Farsi in Latin Script
21 Is there Wi-Fi on the train? Gibt es WLAN im Zug? آیا در قطار اینترنت بی‌سیم وجود دارد؟ Âyâ dar ghatar internet-e bi-sim vojud dârad?
22 Are pets allowed on the train? Sind Haustiere im Zug erlaubt? حیوانات خانگی در قطار مجاز هستند؟ Heyvânât-e khânegi dar ghatar mojâz hastand?
23 How do I get to the city center? Wie komme ich ins Stadtzentrum? چگونه به مرکز شهر بروم؟ Cheguneh be markaz-e shahr beravam?
24 Can I get a refund on my ticket? Kann ich eine Rückerstattung für mein Ticket erhalten? آیا می‌توانم بلیط خود را برگردانم؟ Âyâ mitavânam bilit-e khod râ bargardânam?
25 What is the schedule for the last train? Wie ist der Fahrplan für den letzten Zug? برنامه‌ی زمانبندی آخرین قطار چیست؟ Barname-ye zamânbandi-ye âkharin ghatar chist?
26 Can I bring my bicycle on the train? Kann ich mein Fahrrad im Zug mitnehmen? آیا می‌توانم دوچرخه‌ام را در قطار ببرم؟ Âyâ mitavânam docharakhéâm râ dar ghatar bebaram?
27 Do I need to change trains? Muss ich den Zug wechseln? آیا باید قطار عوض کنم؟ Âyâ bâyad ghatar avaz konam?
28 Is there a discount for students/seniors? Gibt es Ermäßigungen für Studenten/Senioren? آیا برای دانشجویان/سالمندان تخفیف وجود دارد؟ Âyâ barâye dâneshju’yân/sâlmandân takhfif vojud dârad?
29 Where can I buy a ticket? Wo kann ich ein Ticket kaufen? کجا می‌توانم بلیط بخرم؟ Kojâ mitavânam bilit bekharam?
30 Is there a waiting area? Gibt es einen Wartebereich? آیا منطقه‌ی انتظار وجود دارد؟ Âyâ mantaghe-ye
No. English German Persian (Farsi) Farsi in Latin Script
31 What type of train is this? Welche Art von Zug ist das? این قطار از چه نوعی است؟ In ghatar az cheh no’î ast?
32 Can I pay with a credit card? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? آیا می‌توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟ Âyâ mitavânam bâ kârt-e e’tebârî pardâkht konam?
33 How many stops are there? Wie viele Haltestellen gibt es? چند ایستگاه وجود دارد؟ Chand istgâh vojud dârad?
34 What is the duration of the trip? Wie lange dauert die Reise? مدت سفر چقدر است؟ Modat-e safar cheghadr ast?
35 Is there a map of the train station? Gibt es einen Bahnhofsplan? آیا نقشه‌ی ایستگاه قطار وجود دارد؟ Âyâ naqshé-ye istgâh-e ghatar vojud dârad?
36 Are there any lockers available? Gibt es Schließfächer? قفل‌دارها (کمدهای قفل دار) وجود دارد؟ Ghofl-dârhâ (komodhâ-ye ghofl-dâr) vojud dârad?
37 What is the first class fare? Wie hoch ist der Fahrpreis für die erste Klasse? قیمت بلیط کلاس یک چقدر است؟ Gheymat-e bilit-e kelâs-e yek cheghadr ast?
38 Can I upgrade my ticket to first class? Kann ich mein Ticket auf die erste Klasse upgraden? آیا می‌توانم بلیط خود را به کلاس یک ارتقا دهم؟ Âyâ mitavânam bilit-e khod râ be kelâs-e yek erteghâ daham?
39 Is the train wheelchair accessible? Ist der Zug rollstuhlgerecht? آیا قطار دسترسی برای ویلچر دارد؟ Âyâ ghatar dastresi barâye vilcher dârad?
40 When is the last train to [destination]? Wann fährt der letzte Zug nach [Zielort]? آخرین قطار به [مقصد] چه ساعتی است؟ Âkharin ghatar be [maqsad] cheh saat’i ast?
No. English German Persian (Farsi) Farsi in Latin Script
41 Are there sleeper cabins on this train? Gibt es Schlafwagen in diesem Zug? آیا در این قطار کابین‌های خواب وجود دارد؟ Âyâ dar in ghatar kâbin-hâ-ye khâb vojud dârad?
42 Can I buy a ticket on the train? Kann ich ein Ticket im Zug kaufen? آیا می‌توانم در قطار بلیط بخرم؟ Âyâ mitavânam dar ghatar bilit bekharam?
43 What is the frequency of trains to [destination]? Wie oft fahren Züge nach [Zielort]? چه تناوبی قطارها به [مقصد] دارند؟ Cheh tanâvobi ghatarhâ be [maqsad] dârand?
44 Is this a high-speed train? Ist dies ein Hochgeschwindigkeitszug? آیا این قطار با سرعت بالاست؟ Âyâ in ghatar bâ sor’at-e bâlâst?
45 How many carriages does this train have? Wie viele Wagen hat dieser Zug? این قطار چند واگن دارد؟ In ghatar chand vagon dârad?
46 What time is the next train to [destination]? Wann fährt der nächste Zug nach [Zielort]? از چه ساعتی بعدی قطار به [مقصد] حرکت می‌کند؟ Az cheh saat’i ba’di ghatar be [maqsad] harekat mikonad?
47 Can I change/cancel my ticket? Kann ich mein Ticket ändern/stornieren? آیا می‌توانم بلیط خود را تغییر/لغو کنم؟ Âyâ mitavânam bilit-e khod râ taghyir/laghv konam?
48 Is there a direct train to [destination]? Gibt es einen Direktzug nach [Zielort]? آیا یک قطار مستقیم به [مقصد] وجود دارد؟ Âyâ yek ghatar-e mostaqim be [maqsad] vojud dârad?
49 Are there any discounts for groups? Gibt es Gruppenermäßigungen? آیا برای گروه‌ها تخفیف وجود دارد؟ Âyâ barâye goruh-hâ takhfif vojud dârad?
50 Where is the taxi stand? Wo ist der Taxistand? ایستگاه تاکسی کجاست؟ Istgâh-e tâksi kojâst?