😲🌷😍😎🙏چقدر خوشمزست این غذا, مگه داریم ؟

دوستان عزیزم , ویدیو کلیپی براتون دارم از یک غذای بسیار خوشمزه با گوشت مرغ 😍💖😂🌷
شاید باورتون نشه اما دیگه اون ماهیتابه درب و داغون و کهنه رو با چشمان گریان کنار گذاشتم و از قابلمه جدید استفاده کردم که دیگه دوستان از من اینقدر ایراد نگیرن که چرا اونا رو دور نمیندازم! 😳😲😯
البته دور نمیندازم ها, نه به هیچ وجه, من عاشق اونام, فقط از حالا وقتی میخوام ویدیو بگیرم با جدیدها آشپزی میکنم و برای خودم با همون قدیمی ها !😁😂🌷🌺🌼💖😍🙏
 

Leave a Reply