! دکترم دکترای قدیم

نوشته مهدی امیری ۱۷ آپریل ۲۰۱۹

بفرمایید شام
چیکار کنم دوستان, وقتی دکتر میگه زیاد نخور, باید رژیم بگیرم دیگه, حاضری بخورم, این از شام امشبم, یک دونه Chicken Fiesta با ۶-۷ تا تیکه پنیر NACHOS ( چه اسمی بدی هم داره) یک پرسیون سیب زمینی سرخ شده یا یک لیوان کوکاکولا, باور کنین ظهرم واسه نهار, فقط یک بشقاب پلو با یک ظرف قیمه بیشتر نخوردم , اونوقت نمیفهمم چرا وزنم هی میره بالا جای اینکه بیاد پایین! 🙄😮

دکترم دکترای قدیم!

Leave a Reply

! دکترم دکترای قدیم

نوشته مهدی امیری ۱۷ آپریل ۲۰۱۹

بفرمایید شام
چیکار کنم دوستان, وقتی دکتر میگه زیاد نخور, باید رژیم بگیرم دیگه, حاضری بخورم, این از شام امشبم, یک دونه Chicken Fiesta با ۶-۷ تا تیکه پنیر NACHOS ( چه اسمی بدی هم داره) یک پرسیون سیب زمینی سرخ شده یا یک لیوان کوکاکولا, باور کنین ظهرم واسه نهار, فقط یک بشقاب پلو با یک ظرف قیمه بیشتر نخوردم , اونوقت نمیفهمم چرا وزنم هی میره بالا جای اینکه بیاد پایین! 🙄😮

دکترم دکترای قدیم!

Leave a Reply