نگرانی بی مورد

میگه دخترم ٢ هفتست رفته ایران , هر روز بهم زنگ میزنه, یک روزم نشده که تلفنی با هم تماس نداشته باشیم!
دیروز بهش میگم بابا, هر روزم لازم نیست تماس بگیری.
دخترم میگه نه بابا, من باید هر روز باهات حرف بزنم!
بهش میگم اخه مشکله بابا از اونجا تماس گرفتن, شما هر روز تو یک شهرین, من شماره تلفون همه رو که ندارم که من تماس بگیرم, درستم نیست که شما از خونه این و اون زنگ بزنین.
میگه اخه تو گفتی , وقتی ما بریم ایران تو تنها بمونی و کسی نباشه که باهاش حرف بزنی, میری یک خانوم دیگر رو میاری خونه که از تنهایی درت بیاره, من نمیخوام که تو تنها باشی, نمیخوام بری یک زن دیگه بگیری!
میگه گفتم, دخترم خیالت راحت باشه, من با مامانت شوخی کردم, من آدمی نیستم که از یک سوراخ دو بار گزیده شم, ممکنه برم شش تا شوهر بگیرم اما زن دیگه نمیگیرم, یک دفه گرفتم واسه هفت پشتم بسه!

Leave a Reply