کلاغه میگه قار قار!

نوشته مهدی امیری می 26, 2010 خانوم  بچه هاش یکماهی بود که رفته بودن ایران، بعد از کارش چونکه هوا خوب بود به دوستش زنگ زد که برن تو شهر…

Continue Readingکلاغه میگه قار قار!

! کلاغه میگه قار قار

نوشته مهدی امیری می 26, 2010 خانوم و بچه هاش یکماهی بود که رفته بودن ایران, بعد از کارش چونکه هوا خوب بود به دوستش زنگ زد که برن تو…

Continue Reading! کلاغه میگه قار قار