تن ماهی ایرانی

آقا ما دیروز تازه فهمیدیم که یک عمر در اشتباه بودیم, هی میخوندیم: چو ایران نباشد, تن من مباد ! دیروز رفتم فروشگاه ایرانی دیدم تُن ماهی داره ,اونم تُن ماهی…

Continue Readingتن ماهی ایرانی