امیر نظام صمدآبادی کجایی ? Amirnezam Samadabadi Kojaei

https://youtu.be/Fv6JCkhXpTw از دلتنگیت کجا فرار کنم؟ معمار هیجان... کجا بروم که صدای آمدنت را بشنوم؟ کجا بایستم که راه رفتنت را ببینم؟ کجا بخوابم که صدای نفس‌هات بیاید؟ کجا بچرخم…

ادامه خواندنامیر نظام صمدآبادی کجایی ? Amirnezam Samadabadi Kojaei

سلام چطورین؟

گپ های خودمونی مدیر سایت !     خب دوستان, دیگه حوصله اینکه, هر روز ساعت ها دنبال مطلب بگردم و بیام اینجا بزارم که چند نفری بخونن و برن…

ادامه خواندنسلام چطورین؟