Kategorie: اجتماعی

0

Sina Valiollah : نقطه ی عطف پزشکی

هر دم از این باغ برای میرسد, تازه تر از تازه تری میرسد ! بقول دایی جان ناپلئون در اون سریال معروف , تنها چیزی که حد و مرز ی ندارد حماقت است… kostfastnix...