!همه مدارکم, تو پارک یادم رفته بود

آدمایی هستن تو این دنیا که کسی نمیشناسشون اما وجودشون مفیده, من امروز دوستان تمام مدارک پزشکیمو که یک هفته از بیمارستان و دکتر و آزمایشگاه جمع کرده بودم, بعد از اینکه از آزمایشگاه برگشتم, رو نیمکت پارک یادم رفته بود, یکدفه دام خونه که رسیدم, یادم اومد, بادم که بود, بدو خودمو رسوندم که هر چش مونده از تو پارک جمع کنم, همه مدارک با هم بودن, مال آزمایشگاه, بیمرتسان و ۲ تا دکتر, اگر گم میشدن, اصلا نمیدونستم چیکار باید میکردم, فردام همه رو باید ببرم, بیمارستان نشون بدم , با چه زحمتی هم واسه فردا وقت گرفتم!

Mehdi Parsnews Amiri

Leave a Reply