Camping Stove😂😁!خداییش خیلی از این خریدم راضی هستم

دوستان چه چیز باحالی خریدم, واقعا باهاش حال میکنم اما اصلا نمیدونم باهاش میخوام چیکار کنم , مگه اینکه برم لب دانوب ماهی بگیرم همونجام بشینم بپزم و بخورم و جای شما ها رو خالی کنم ! 😁😂
عزیزان من اینو چونکه بدون خوندن طرز استعمالی چیزی سر هم کردم, یک خورده اسکل بازی در آوردم تو ویدیویی که گرفتم و تازه بعد که دربارش در اینترنت خوندم, فهمیدم که چجوری باید روشنش کنم و فندکی لازم نبود چونکه خودش فندک الکترونیکی داره ! 😳😲🙄
خداییش خیلی از این خریدم راضی هستم, باید فقط ببینم چه استفاده ای میتونم ازش بکنم !😲😲🙄
💖💓💗🌷🌼🌺😍🙏

این ویدیوی بسیار کوتاه رو گرفتم که ببینین برای روشن کردن اجاقی که در لینک زیر شرحشو دادم, احتیاجی به فندک نیست چونکه خودش فندک الکترونیکی داره! 

https://youtu.be/B4QS8H6uOjc

Leave a Reply