!بابا رو بیشتر دوست داری یا باقلوا رو؟

نوشته مهدی امیری ۱۶ جون ۲۰۱۹

وقتی بچه ها رو میفرستین فارسی یاد بگیرن, این مشکلات

هم پیش میاد دیگه !
این تخته سیاه رو بچه ها خودشون واسم درست کردن چسبوندن رو در که همیشه بنویسم ماشینو کجا پارک کردم که ۳ ساعت دنبالش نچرخم! 🙁

به نظر شما, قلبه واسه باباست یا واسه باقلوا ؟!

🙂

Leave a Reply