مکالمات روزمره برای آموزش زبان انگلیسی Daily Conversations for learning English

برخی از سناریوهای رایج مکالمه در ایستگاه اتوبوس:

مسافر: ببخشید، از کجا می توانم بلیط اتوبوس نیویورک بخرم؟

مامور فروش بلیت : می توانید بلیط اتوبوس به نیویورک را از باجه بلیط خریداری کنید.

مسافر: قیمت بلیط چقدر است؟

مامور فروش بلیت : بلیط یک طرفه به نیویورک 35 دلار هزینه دارد.

مسافر: ببخشید، اتوبوس به بوستون ساعت چند حرکت می کند؟

مامور فروش بلیت : اتوبوس به سمت بوستون در ساعت 3:00 بعد از ظهر حرکت می کند.

مسافر: کی به بوستون می رسد؟

مامور فروش بلیت : انتظار می رود اتوبوس ساعت 7 بعد از ظهر به بوستون برسد.

مسافر: ببخشید، آیا اطلاعاتی در مورد اتوبوس به واشنگتن دی سی دارید؟

مامور فروش بلیت : بله، اتوبوس به واشنگتن دی سی یک ساعت دیگر حرکت می کند و تقریباً 4 ساعت طول می کشد تا به آنجا برسید.

مسافر: قیمت بلیط چقدر است؟

مامور فروش بلیت : بلیط یک طرفه به واشنگتن  40 دلار هزینه دارد.

*****

مسافر: ببخشید، اتوبوسی هست که مستقیم به فیلادلفیا برود؟

مامور فروش بلیت : بله، اتوبوسی هست که مستقیماً به فیلادلفیا می رود. 30 دقیقه دیگه حرکت می کند.

 

مسافر: قیمت بلیط چقدر است؟

مامور فروش بلیت : بلیط یک طرفه به فیلادلفیا 45 دلار است.

مسافر: ببخشید، آیا می توانم چمدانم را اینجا بزارم تا منتظر اتوبوسم باشم؟

مامور فروش بلیت : بله، ما یک فضای ذخیره‌سازی چمدان داریم که می‌توانید چمدان‌های خود را با پرداخت هزینه در آن ذخیره کنید.

مسافر: هزینه اش چقدر است؟

مامور فروش بلیت : هزینه هر بار 5 دلار در روز است.

مسافر: ببخشید، آیا اتوبوسی هست که امشب به بالتیمور برود؟

مامور فروش بلیت : بله، اتوبوسی هست که امشب به بالتیمور می رود. ساعت 10 شب حرکت می کند.

مسافر: چقدر طول می کشد تا به آنجا برسیم؟

مامور فروش بلیت : این سفر حدود 2 ساعت و 30 دقیقه طول خواهد کشید.

در اینجا نمونه ای از مکالمه است که از ایستگاه قطار شروع می شود، در قطار ادامه می یابد و با رسیدن به .مقصد به پایان می رسد:

در ایستگاه قطار:

مسافر: ببخشید، از کجا می توانم بلیط قطار بوستون بخرم؟

مامور فروش بلیت : می توانید بلیط قطار به بوستون را از باجه بلیط خریداری کنید.

مسافر: قیمت بلیط چقدر است؟

مامور فروش بلیت : بلیط یک طرفه به بوستون 70 دلار هزینه دارد.

مسافر: قطار چه ساعتی حرکت می کند؟

مامور فروش بلیت : قطار به سمت بوستون در ساعت 14:00 حرکت می کند.

مسافر: کی به بوستون می رسد؟

مامور فروش بلیت : انتظار می رود قطار ساعت 7 بعد از ظهر به بوستون برسد.

سوار شدن به قطار:

مامور قطار : ظهر بخیر، لطفا بلیط شما را ببینم؟

مسافر: مطمئناً، اینجاست.

مامور قطار : ممنون. شما در ماشین شماره 3، صندلی 15 هستید. از سواری خود لذت ببرید.

مسافر: ممنون.

در قطار:

مسافر: ببخشید، آیا می دانید در این قطار واگن ناهارخوری وجود دارد؟

متصدی قطار: بله، یک واگن غذاخوری در این قطار وجود دارد. در وسط قطار واقع شده است.

مسافر: ممنون.

 

رسیدن به مقصد:

مامور قطار : خانم ها و آقایان، ما اکنون به ایستگاه جنوبی بوستون رسیدیم. لطفا وسایل خود را جمع کنید و از نزدیکترین در از قطار خارج شوید. از اینکه امروز با ما سفر کردید متشکریم.

مسافر: ممنون.

اینها فقط نمونه هایی هستند و مکالمات واقعی ممکن است بسته به موقعیت خاص متفاوت باشد

 

Some common conversation scenarios at a bus station:

Passenger: Excuse me, where can I buy a ticket for the bus to New York?

Ticket agent: You can buy a ticket for the bus to New York over at the ticket counter.

Passenger: How much does a ticket cost?

Ticket agent: A one-way ticket to New York costs $35.

Passenger: Excuse me, what time does the bus to Boston leave?

Ticket agent: The bus to Boston leaves at 3:00 PM.

Passenger: When will it arrive in Boston?

Ticket agent: The bus is expected to arrive in Boston at 7:00 PM.

Passenger: Excuse me, do you have any information about the bus to Washington, DC?

Ticket agent: Yes, the bus to Washington, DC leaves in an hour and it will take approximately 4 hours to get there.

Passenger: How much does a ticket cost?

Ticket agent: A one-way ticket to Washington, DC costs $40.

*****

 • Passenger: Excuse me, is there a bus that goes directly to Philadelphia?

 • Ticket agent: Yes, there is a bus that goes directly to Philadelphia. It leaves in 30 minutes.
 • Passenger: How much does a ticket cost?
 • Ticket agent: A one-way ticket to Philadelphia costs $45.
 • Passenger: Excuse me, can I store my luggage here while I wait for my bus?
 • Ticket agent: Yes, we have a baggage storage area where you can store your luggage for a fee.
 • Passenger: How much does it cost?
 • Ticket agent: The fee is $5 per day for each piece of luggage.
 • Passenger: Excuse me, is there a bus that goes to Baltimore tonight?
 • Ticket agent: Yes, there is a bus that goes to Baltimore tonight. It leaves at 10:00 PM.
 • Passenger: How long does it take to get there?
 • Ticket agent: The trip will take about 2 hours and 30 minutes.

Here is a sample conversation that starts at the train station, continues on the train, and ends with arriving at the destination:

At the train station:

Passenger: Excuse me, where can I buy a ticket for the train to Boston?

Ticket Agent: You can buy a ticket for the train to Boston over at the ticket counter.

Passenger: How much does a ticket cost?

Ticket Agent: A one-way ticket to Boston costs $70.

Passenger: What time does the train leave?

Ticket Agent: The train to Boston leaves at 2:00 PM.

Passenger: When will it arrive in Boston?

Ticket Agent: The train is expected to arrive in Boston at 7:00 PM.

Getting on the train:

Conductor: Good afternoon, can I see your ticket please?

Passenger: Sure, here it is.

Conductor: Thank you. You’re in Car number 3, seat 15. Enjoy your ride.

Passenger: Thank you.

On the train:

Passenger: Excuse me, do you know if there’s a dining car on this train?

Train Attendant: Yes, there is a dining car on this train. It’s located in the middle of the train.

Passenger: Thank you.

Arriving at the destination:

Conductor: Ladies and Gentlemen, we have now arrived at Boston South Station. Please gather your belongings and exit the train through the nearest door. Thank you for choosing to travel with us today.

Passenger: Thank you.

These are just examples, and actual conversations may vary depending on the specific situation.

Leave a Reply