بریز و بپز با شالی – شهرام شب‌پره و کوفته قلقلی مخصوص

بریز و بپز با شالی برنامه ایست به میزبانی شالی زمردی که شما را با ستاره‌های هنر و موسیقی به آشپزخانه ای شاد و پر از رقص با دستور پخت غذاهای متنوع می برد.

You may also like...

Leave a Reply