Ahmad Azad khoshgele moosharabi with Lyrics احمد آزاد خوشگل مو شرابی با متن ترانه

 

روحش شاد, خیلی زود از میان ما رفت….

احمد آزاد خوشگل مو شرابی

ترانه: بیژن سمندر آهنگ: حسن شماعی زاده

Lyrics متن ترانه

خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
نگو که شراب نداری خودت شراب نابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی

رنگ قرمز شراب خیام
که از دلش میبرد غصه ایام
رنگ اون شراب ناب شیراز
که حافظو میبرد به اوج پرواز
رنگ باده شبهای سعدی
که مست میکرد اونو تا صبح بعدی
رنگ هرچه خون تو در رگ تاکه
توی او موهای قشنگ و پاکه
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
نگو که شراب نداری خودت شراب نابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی

با رنگ موهات دل میبری دسته به دسته
یک شهری همه مست و خرابن دیگه بسه
موهاتو شرابی کردی و نگفتی آخر
چشمای تو خودش قند سه چار پیمون مسته
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
نگو که شراب نداری خودت شراب نابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی

خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
نگو که شراب نداری خودت شراب نابی
رنگ قرمز شراب خیام
که از دلش میبرد غصه ایام
رنگ اون شراب ناب شیراز
که حافظو میبرد به اوج پرواز
رنگ باده شبهای سعدی
که مست میکرد اونو تا صبح بعدی
رنگ هرچه خون تو در رگ تاکه
توی او موهای قشنگ و پاکه
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی
نگو که شراب نداری خودت شراب نابی
خوشگل موشرابی دوست دارم حسابی

You may also like...

Leave a Reply