دعوت به سبک ایرانی خاطره ای شنیدنی از مهدی امیری

0
(0)

Mehdi Parsnews Amiri
865 Abonnenten

خاطره دعوت کردن همسر دوستم از من و بقیه ماجرا
دوستان گلم, امروز یکی از نوشته های خودم رو براتون میزارم که چند سال پیش نوشتم و ۲-۳ سال پیش هم خودم خوندم, خاطره ایست واقعی که چند سال پیش که در وین اتریش مغازه داشتم برام اتفاق افتاد که فکر کنم بسیار شنیدنی هم هست اتفاقا و حتما از شنیدنش, پشیمون نخواهید شد!
چناچه شرح این ماجرا مورد توجهتون قرار گرفت, با انگشتان زیباتون, دگمه لایک رو بفشارید و سابسکرایب هم بنمایید و همچنین تقی هم به زنگوله بزنید تا از پست های جدید من با اطلاع شوید , من از
. .اینجور خاطرات, زیاد دارم

Mehdi Amiri invitation iranian style
Mehdi Amiri the tells us a real story in Farsi , that happend to him some years ago!
the transltion myay be posted soon or may be not!
#iranian #ivitation #Mehdi_Amiri

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.