یک روز زیبای برفی در وین از پشت پنجره

0
(0)

دوستان این هم ویدیوی کوتاهی از ریزش برف امروز در وین, البته چند روز پیش هم یک همچین بگی و نگی برفی اومده بود اما رو زمین نموند اما این یکی مثل اینکه راس راسی برفه!
اینجا تو رادیو تلویزیون میگه, اگه کار واجبی ندارین, تو خونه هاتون بمونید, که تمام وین امروز زیر برف خواهد رفت!
من که اینجا دارم تو اتاق جلو کامپیوتر با یک فنجون قهوه و کلی اخبار فیک و پست های فیسبوکی و ویدیو های یوتیوبی بدجوری حال میکنم !
الانم فقط بخاطر شما عزیزان, کلی به خودم زحمت دادم و دارم از پشت پنجره بسته این ویدیوی درجه یک رو واستون میگیرم!
روز برفی زیبایی رو برای همه اونایی که تو شهراشون, همین الان, داره برف میباره آرزو میکنم و برای دیگران البته!
#Snow #Wien #Vienna
#برف #وین #دسامبر #Parsnews

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *