یک اجرایِ شاد و پر انرژی از آهنگِ جونِ خودت با صدای کامیار

جون خودت
دختر ایرونی که ناز و دلبری
این پیغام بلک کتز رو گوش کن
می‌شکونی قلب پسر ایرونی رو
حرفای دلشو گوش کن

می‌آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می‌بری
یه روی خوش نشون نمی‌دی
منو می‌کشی با این دلبری

می‌آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می‌بری
یه روی خوش نشون نمی‌دی
منو می‌کشی با این دلبری

امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می‌گم به جون تو می‌رم قربون تو
می‌گی جون خودت، ببر زبونتو

هی می‌گم خانوم کجا؟
هی خانوم کجا کجا؟
دوست دارم به خدا
دوست دارم به خدا
هی خانوم یواش یواش
هی خانوم یواش یواش
با ما اینجوری نباش
با ما اینجوری نباش

با کسی جز تو راه نمی‌آم
با کسی جز تو راه نمی‌آم
تو رو می‌خوام و کوتاه نمی‌آم
تو رو می‌خوام و کوتاه نمی‌آم
اونی که من می‌خوام همونی
خودتم اینو خوب می‌دونی
کسی رو جز تو دوست ندارم
اینو می‌تونی تو نگام بخونی

امان از اون چشات، از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می‌گم به جون تو می‌رم قربون تو
می‌گی جون خودت، ببر زبونتو

هی می‌گم خانوم کجا؟
هی خانوم کجا کجا؟
دوست دارم به خدا
دوست دارم به خدا
هی خانوم یواش یواش
هی خانوم یواش یواش
با ما اینجوری نباش
با ما اینجوری نباش

می‌آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می‌بری
یه روی خوش نشون نمی‌دی
منو می‌کشی با این دلبری

امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می‌گم به جون تو می‌رم قربون تو
می‌گی جون خودت، ببر زبونتو

هی می‌گم خانوم کجا؟
هی خانوم کجا کجا؟
دوست دارم به خدا
دوست دارم به خدا
هی خانوم یواش یواش
هی خانوم یواش یواش
با ما اینجوری نباش
با ما اینجوری نباش

می‌آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می‌بری
یه روی خوش نشون نمی‌دی
منو می‌کشی با این دلبری

می‌آی از این ورا گذری
دل و هرجا بخوای می‌بری
یه روی خوش نشون نمی‌دی
منو می‌کشی با این دلبری

امان از اون چشات از اون قد و بالات
ببین چطور دلم افتاده به پات
می‌گم به جون تو می‌رم قربون تو
می‌گی جون خودت، ببر زبونتو

هی می‌گم خانوم کجا؟
هی خانوم کجا کجا؟
دوست دارم به خدا
دوست دارم به خدا
هی خانوم یواش یواش
هی خانوم یواش یواش
با ما اینجوری نباش
با ما اینجوری نباش
https://lyricstranslate.com

MBC PERSIA
91.6K subscribers
#MBCPersia
#نوروز_ترانه

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *