آرزوها: اجرای زیبای دریا دادور در برنامه چند شنبه با سینا

4.1
(47)

متن کامل آرزوها: اجرای دریا دادور در برنامه چند شنبه با سینا

نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بزاره
نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بزاره
ما رو تو خواب جا بزاره
دلم از اون دلای قدیمیه از اون دلاست
که میخواد عاشق که شد پا روی دنیا بزاره
پا روی دنیا بزاره

دوست دارم یه دست از آسمون بیاد ما دو تا رو
ببره از اینجا و اونوره ابرا بزاره

تو دلت بوسه میخواد من میدونم اما لبت
سر هر جمله دلش میخواد یه اما بزاره

بی تو دنیا نمی ارزه تو با من باش و بزار
همه ی دنیا منو همیشه تنها بزاره

نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بزاره
نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بزاره
ما رو تو خواب جا بزاره

شعر:حسین منزوی
خواننده :محمد نوری
آهنگ:محمد سریر

تکست ویدیو : مهدی امیری

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 47

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.