دکتر هلاکویی با هیچکس درد دل نکنید! Dr Holakouee

4.2
(89)

درد دل را باید پیش متخصص برد، نه دوست و خویشاوند.
همسر من چنین میکنه رفتم به مادرم گفتم
این مشکل شما دونفره
و این کار همسر شماست
به مادر شما چه ارتباطی داره؟!
این راز همسر شماست
این سر همسر شماست
این زندگی همسر شماست
به مادر شما چه ارتباطی داره؟!
اصلا وارد بحث روانی مساله نمیشم
اگر بخواید حرفتون رو به کس دیگری بزنید
ده برابر بدترش میکنه
و یکصدم بهترش نمیکنه
فراموشش کنید
ماجرای درددل هیچ مشکلی رو حل نمیکنه
ماجرای دردودل بدبختی آوره
ما امروز احتیاج به دردودل نداریم
ما احتیاج به دارو و دکتر داریم
دردودل مال مردمانیست که هیچ کاری نمیتونن بکنن
دردودل میکنن و میمیرن
مال دنیای امروز نیست
بنابراین به چه مناسبتی مسائل زندگی
زناشوییتون رو با کسی درمیون میزارید؟!
مادر شما, پدر شما
خواهر شما, برادر شما
دوست شما
که ای بسا دشمن شماست
و حسود شماست
و آرزوش زندگی شما رو برهم زدنه
این کسیست که بعد از اینکه
با همسرتون مشکل پیدا کردید
برید سراغش؟!
اصلا حیرت انگیزه

فقط با تراپیست ها و متخصصین مشکلاتتون رو مطرح کنید .

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 89

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *