آدرس مراجع قضایی مشهد

3.8
(31)
دادگاه های عمومی حقوقی
۱٫ مجتمع قضایی شهید بهشتی (پنجراه)
نوع محاکم: دادگاه عمومی – حقوقی
رسیدگی به انواع دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها،…
تعداد شعب:
 ۲۳ شعبه، از شعبه ۲ تا ۲۴
حوزه تحت پوشش:
 ضلع شرقی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خواجه ربیع
آدرس: بلوار وحدت، اول رضائیه
شماره تلفن: ۵-۳۶۶۱۲۸۰
 ۲٫ مجتمع قضایی شهید مطهری (شفا)
نوع محاکم: دادگاه عمومی- حقوقی
رسیدگی به دعاوی خانواده، ثبتی، قراردادها، تجاری، شرکت ها، امورحسبی، و غیره
تعداد شعب:
 ۲۳ شعبه، از شعبه ۲۶ تا ۴۶ و شعبه ۴۹ و ۵۰
حوزه تحت پوشش:
ضلع غربی خیابان کوهسنگی، دانشگاه تا انتهای خیابان خواجه ربیع
آدرس: بلوار شفا، نبش شفا ۳۰
شماره تلفن: ۶-۷۵۲۷۵۳۱
سایت حقوقی اختبار مرجع اطلاعات و اخبار حقوقی
دادگاه های کیفری
۱٫ مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه)
نوع دادگاه عمومی – کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۰۱ تا ۱۰۵ بازپرسی؛ شعبه ۲۰۱ تا ۲۰۴ دادیاری؛ شعبه ۲۲۱ تا ۲۳۰
و شعبه ۱ مدنی
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ هاشمی نژاد، ۲٫ فیاض بخش، ۳٫ پایانه، ۴٫ راه آهن،۵٫ ۲۴طبرسی، ۶٫ رسالت (خواجه ربیع)
آدرس: مستقر در دادگستری مرکز واقع در ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی)
شماره تلفن: ۹-۲۲۲۲۱۵۱
۲٫ مجتمع ثامن (حرم مطهر)
نوع دادگاه: عمومی – کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۰۶ و ۱۰۹ بازپرسی؛ ۳۰۱ و ۳۰۲ دادیاری؛ ۳۲۱ تا ۳۲۵ و شعبه ۸ دادگاه انقلاب
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ امام رضا، ۲٫ نواب، ۳٫ شهید آستانه پرست، ۴٫ بانوان ثامن
آدرس: اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز
شماره تلفن: ۲-۳۶۸۱۰۷۰ و ۲۲۳۹۶۰۰
۳٫ مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
 دادگاه کیفری: شعبه ۱۱۲ تا ۱۱۷ بازپرسی؛ شعبه ۴۰۱ تا ۴۰۵ دادیاری؛ شعبه ۴۲۱  تا ۴۳۱
صلاحیت:
 رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ کوی پلیس، ۲٫ بانوان، ۳٫ مصلی، ۴٫ شهید رجایی،۵٫ شهید باهنر، ۶٫ گلشهر، ۷٫ طرق، ۸٫ فرودگاه.
پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ آبروان، ۲٫ اسلام قلعه، ۳٫ امام تقی،۴٫ ایست و بازرسی اسماعیل آباد، ۵٫ هلالی، ۶٫ میامی.
آدرس: خیابان گاراژدارها، بین کوشش ۲۷ و ۲۹
شماره تلفن: ۹-۳۴۴۰۴۷۷
۴٫ مجتمع شهید باهنر
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
 دادگاه کیفری: شعبه ۱۱۸ تا ۱۲۲ بازپرسی؛ ۵۰۱ تا ۵۰۵ دادیاری؛ ۵۲۱ تا ۵۳۱
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ احمدآباد، ۲٫ نجفی، ۳٫ سناباد
آدرس: بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و چهارراه میدان بار
تلفن: ۷۲۹۹۵۷۵- ۷۲۹۵۲۶۶- ۷۲۹۸۹۹۲
۵٫ مجتمع قضایی شهید کامیاب (صدف)
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه عمومی- کیفری: شعبه ۱۲۳ تا ۱۲۶ و شعبه ۱۳۱بازپرسی؛ شعبه ۶۰۱ تا ۶۰۵دادیاری؛ ۶۲۱ تا ۶۳۱
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون
کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ قاسم آباد، ۲٫ شهرک ناجا، ۳ .الهیه، ۴٫ سجاد، ۵٫ هفت تیر(آب و برق)
پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ سلطان آباد، ۲٫ انداد، ۳٫ فردوسی، ۴٫ کاظم آباد
آدرس: بلوار وکیل آباد، اول شهرک صدف
تلفن: ۴- ۸۶۸۰۸۰۲ و ۸۶۸۰۹۹۰
۶٫ مجتمع قضایی شهید رجایی
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۲۸ تا ۱۳۰ بازپرسی؛ شعبه ۷۰۱ تا ۷۰۳ دادیاری؛ شعبه ۷۲۱ تا ۷۲۶
صلاحیت:
رسیدگی به شکایات مربوط به جرائم گوناگون کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ جهاد، ۲٫ رضاشهر، ۳٫ سیدی
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، جنب دادگاه انقلاب
تلفن: ۴- ۸۴۶۰۳۷۰
۷٫ مجتمع قضایی شهید قدوسی (ویژه)
نوع دادگاه: عمومی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۳ تا ۱۳۶ و شعبه ۱۰۸ بازپرسی؛ شعبه ۸۰۱ تا ۸۱۰ دادیاری؛ شعبه ۸۲۱ تا ۸۲۹
صلاحیت:
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم سرقت، مفاسد اجتماعی و اقتصادی، رباخواری و ….
حوزه تحت پوشش:
مجتمع ویژه با محدوده تمام پاسگاه ها و کلانتری های برون و درون مرزی مشهد مقدس
آدرس: بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸
تلفن: ۷- ۸۸۲۳۶۵۱
۸٫ مجتمع قضایی انقلاب
نوع دادگاه: دادسرای عمومی و انقلاب
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱ تا ۷ بازپرسی؛ شعبه ۹۰۱ تا ۹۰۵ دادیاری؛ شعبه ۹۲۱ تا ۹۲۶
صلاحیت:
 دادگاه انقلاب
حوزه تحت پوشش:
 با محدوده تمام کلانتری ها و پاسگاه های برون شهری مشهد مقدس
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت
تلفن: ۵- ۸۴۲۵۰۲۱
۹٫ مجتمع قضایی شهید مدنی (طرقبه)
نوع دادگاه: حقوقی- کیفری
تعداد شعب:
دادگاه کیفری: شعبه ۱۳۲ و دادگاه حقوقی؛ شعبه ۴۷ و ۴۸ بازپرسی؛ شعبه ۹۵۱ و ۹۵۲ دادیاری؛ شعبه ۹۶۱ تا ۹۶۳
صلاحیت:
رسیدگی به انواع دعاوی حقوقی و جرائم گوناگون
کلانتری های تحت پوشش: ۱٫ طرقبه، ۲٫ شاندیز
پاسگاه های تحت پوشش: ۱٫ ویرانی، ۲٫ حصارگلستان
آدرس: اول طرقبه
 تلفن: ۶-۰۵۱۲۴۲۲۶۱۲۲
 سایت حقوقی اختبار مرجع اطلاعات و اخبار حقوقی
مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد
نوع محاکم: دادگاه کیفری
حوزه تحت پوشش:
 تمام مجتمع های قضایی شهر مشهد
آدرس: نبش خیابان آخوند خراسانی ۲۶
تلفن: ۵-۸۵۳۹۰۲۱
حوزه قضایی نظارت بر زندان مشهد
حوزه تحت پوشش: تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، دادگاه انقلاب
تلفن: ۵-۸۴۲۵۰۲۱
دایره سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد
حوزه تحت پوشش:
 تمامی مجتمع های قضایی شهر مشهد
آدرس: خیابان مدرس، مدرس ۲
تلفن: ۲۲۳۹۸۹۰
مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان
نوع محاکم: دادگاه تجدید نظر
تعداد شعب: ۱ الی ۱۸
حوزه تحت پوشش:
 کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی
آدرس: خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب
شماره تلفن: ۴-۸۴۶۰۳۶۰
منبع:  www.wakilmodafe.com

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 31

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *