محمد حشمتی – مجنون نبودم Mohammad Heshmati – Majnoon Naboodam

4.3
(56)

متن ترانه مجنون نبودم :

هلا دختر که موهای تو بوره یار
به حمام میروی راه تو دودره
به حمام میروی زودی بیایی یار
که آتیش بر دلم مثله تنوره
مجنون نبودم، مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای
مجنون نبودم، مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای

ستاره آسمون نقش زمینه وای
خودم انگشتر و یارم نگینه
خداوندا نگه دار نگین باشو
که یار اول و آخر همینه
مجنون نبودم، مجنونم کردی
از شهر خودم بیرون کردی وای
مجنون نبودم، مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای

کدوم کوه و کمر نقشِ تو داره یار
کدوم مه جلوه ی روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند فریاد
نشون از طاق ابروی تو داره
مجنون نبودم، مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای
مجنون نبودم، مجنونم کردی
از شهر خودم بیرونم کردی وای

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 56

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.