نزدیکترین صدا به مرحوم مرتضی پاشایی کشف شد!! محمد اقتدارنژاد در فصل دوم عصر جدید

0
(0)

Persian Music
اجرای زیبای محمد اقتدارنژاد در مرحله دوم برنامه عصر جدیدد رو از دست ندید!
!صداش خیلی شبیه به مرحوم مرتضی پاشایی نیست؟

به نظرتون آریا عظیمی نژاد انتقاداتش منطقیه؟ 😞

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.