بلور بنفش: استانبول – قسمت دوم

0
(0)

BBC Persian

در دومین قسمت از گشت و گذار و موسیقی در استانبول بهزاد بلور کشف می‌کند که آیا رضاشاه پهلوی در مجسمه یادبود جمهوری در میدان تقسیم کنار آتاتورک ایستاده؟ دیدار با بابای گرامافون ترکیه و مغازه تاریخی‌اش و گفتگو با دو خواننده و نوازنده ایرانی و اجرای موسیقی‌شان در یک صفحه فروشی از بخش‌های دیدنی برنامه است.

بلور بنفش: استانبول – قسمت اول

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.