خاطره رفتن به کافه تریا با قاضی

https://youtu.be/mQ5EFIJagFM

قاضی منصف
دوستان, خاطره دیگری از نوشته های خودم رو براتون بازگویی کردم که فکر کنم خاطره با مزه ای هم باشه , امیدوارم که شمام از دیدن و شنیدنش, لبخندی به اون لب های خوشگلتون بیاد , شاد و تندرست باشید !

نویسنده: مهدی امیری
۱۳ دسامبر ۲۰۱۳ وین اتریش
گوینده خاطره:مهدی امیری

You may also like...

Leave a Reply