موهای سر من و مادر پیره استاد سلمونی

همه چی عوض شده بخدا, قبلنا میرفتیم سلمونی, پیش ترکا, ۸ یورو میدادیم , قهوه بهت میداد, موی سرتو که کوتاه میکرد هیچی, از هر جای دیگه بدنتم که مو در اومده بود واست راست و ریستش میکرد, ریش, ابرو, پشت گردن , روی گوشا , موهای تو دماغ و ….
واقعیتش ما که هیچوقت نپرسیده بودیم اما حتما اگه میخواستی, جاهای دیگه مودار بدنتم, با همون ۸ تا سر و سامون میداد !

دیروز رفتم سلمونی, همون ترکایی که همیشه میرفتم پیششون, ۴-۵ دقه با قیچی با موها ور رفت و آینه رو گرفت پشت سرم, پرسید چطوره؟
منم که با این چشای کورم, بدون عینک, پشت گردنو که هیچ, آینه رو و اصلا خود استاد رو هم نمیدیدم , گفتم عالیه , دستت درد نکنه!
پیش بندو باز کرد گفت به سلامت , ۱۴ تا میشه!
نه دست به ابرو زد و نه پشت گردنی رو تراشید, خط ریشا رو هم دست نزد, ریشو که اصلا نپرسید کوتاه کنم یا نه, یک دستگاه قهوه هم اون کنار گذاشته بودم هر کی هوس نوشابه میکرد, خودش باید پول توش مینداخت میگرفت!
گفتم, داداش از کی تا حالا یک مو کوتاه کردن شده ۱۴ تا ؟!
گفت: تازه تو شانس آوردی که کچلی ,  اگه کچل نبودی باید بیشتر میدادی!
آقا خیلی بهم برخورد , دست گذاشتم رو موهام, خواستم بگم پس اگه من کچلم, اینا موهای فلان جای نَنَته؟!
حقیقتش نگفتم, با خودم حساب کردم یارو خودش چل چلو پنج سال سنشه, ,جمع و تفریق کردم دیدم ننش باید چیزی باشه حدود شست و پنج هفتاد!
مطمئن نبودم که آیا تشبیه کردن موهای نازنین سرم به موهای اونجای یک زن شست هفتاد ساله فحش به کیه به استاد سلمونی یا به خود من؟!

۱۵ یورو دادم و رفتم, باز اگه مادرش جوون تر بود….

Leave a Reply