سینا حجازی لیلی با متن ترانه

4.1
(34)

متن کامل لیلی با صدای سینا حجازی
#سینا_حجازی #لیلی #متن

یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود
واسه زندگی همه چی آسون بود
هرکی کارشو میکرد حالشو میبرد
تکلیف روزاش معلوم بود

یکی اومد گفت حالش بده
قلبشو انگاری طوفان زده
یکیو میخواد اسمش لیلیه
آره درسته مجنون بود

داد میزد میگفت وضعش بده
آخه اگه لیلی جوابش رو نده
میمیره و داغون میشه همه گفتن

پاشو واسه مرد این کارا بده

زیر لب هی میگفت لیلی
اگه نداشت به من هیچ میلی
ظرفمو شیکوند چرا ظرف منو

ای وای لیلی آخ لیلی

آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی آی لیلی

آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی آی لیلی

از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید
از اون گذشت و نوبت به من رسید
هی ترسیدم آخرم اومد
بلای لیلی سرم اومد

: با خودم میگفتم
مجنون کجا من کجا
عشق بازیه بابا
من کجا زن کجا

هی منع کردم سرم اومد
ریقه رحمت تا آخرم اومد

این سِری لیلی با گونه های پروتزی
بوی عطرو کلمات فانتزی

منه احمقم مجنون و شیدا
واسه عشقش مور مور گز گزی

هرچی میگفت میگفتم ای جونم بشی
با خودش می گفت بذار دیوونم بشی
یه کاری کنم رَبتو یاد کنی
بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی

تا دنیا دنیاست لیلی همینه
مجنون بزرگ ترین احمق زمینه
لیلیِ منم رفت این قصه تکرار شد
الهی این لیلی خیر نبینه

تا دنیا دنیاست لیلی همینه
مجنون بزرگ ترین احمق زمینه
لیلیِ منم رفت این قصه تکرار شد
الهی این لیلی خیر نبینه

آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی لیلی لیلی
آی لیلی آی آی لیلی
#Sina_Hejazi #Leili #Leily #Parsnews

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 34

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.