آهنگ سالاما خیلی خوب از اندی و خالد

دوستان حقیقتش, دست کم از خالد که اسطوره ای هست نه فقط در بین عرب زبانان , انتظار بیشتری داشتیم, این آهنگ, به نظر من, بیشتر از لذت بخش بودن, سردرد آوره, ولی خوب دیگه, زحمتیه که کشیده شده اما آیا اون نتیجه مطلوب بدست اومده یا نه, من مطمئن نیستم, من خداییش زیاد طرفدار اندی نیستم اما خالد و کاراش رو, اونایی رو که تا حالا شنیدم و معروفه, خیلی دوست دارم اما این کار رو با اینهمه سر و صدا نمیتونم زیاد دوست داشته باشم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *