آخ لیلی کیهان کلهر با متن کردی و ترجمه فارسی

0
(0)

متن کردی و فارسی آخ لیل و داخ لیل :

پیشتر کودک بودم، کودکی نا آرام (اوسال مه نال بیم، ولا مه نالی به ختم)
با کودکان دیگر، شیطنت میکردم (و نومه نالی گیان، خام نه کریام که رد)

جوان بودم، با عشقت پیرم کردی (جوان بیم له عشق، جوان تو پیرم که ردی)
با زنجیر زلفت مرا اسیرم کردی (و زنجیره ی زلف، گیان اسیرم که ردی)
آخ لیلی، لیلی همه کس و کارم! (آخ لیل و داخ لیل، اره لیلی باوانم)
لیلی خوش آمدی، چشمم را روشن کردی (لیلی خوش هاتی، گیان روشنای چاوانم)
لیلی خوش آمدی، دردت به جانم ( لیلی خوش هاتی، گیان قه ضات و گیانه م)
شعله های آتش در چادرهای عشایر (تریسکه ی اگه ر، ولا سیه مالی نو)
[عاشق]چه زیبا میسوزد در دامنه کوه (خوش خوش به سوزی گیان، و داوان که م)
فدای قد و بالایت شوم روزی چند بار (فدای بالات به م، روژی چه ن جاراه)
صبح و ظهر و عصر و غروب (صبح و نیمه رو، عصر و ایواره)

iranian infotainment
parsnews Austria
#parsnews

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you! if we feel that you have rated 1 for no acceptable reason, you will be blocked واقعا متاسفیم که این مطلب رو دوست نداشتین, چناچه حس کنیم که بی دلیل ۱ دادین, شما بلاک خواهید شد !

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *