دلم گرفته مادرم‌…..

4.3
(3)

متن کامل دلم گرفته مادرم از همای مستان با صدای پرواز همای:

پرنده ی نگاه من نشسته در حوالی ات
بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات
چه عاشقانه خنده را به آسمان گره زدی
بیا که رشک میبرم از این فراغبالی ات

بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات
دلم گرفته مادرم

دلم گرفته مادرم

کجاست روستای تو؟

مرا ببر به خلوت همیشه سبز شالی ات

بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات

به شوق دسچین تو تمشک های باغ ما
رسیده اند در تب عبور احتمالی ات

بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات
به پای پاکی تو هیچ چشمه ای نمی رسد

نمی رسد

به پای پاکی تو هیچ چشمه ای نمی رسد , نمی رسد
که رنگشان پریده در برابر زلالی ات

بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات
هنوز همچو صبح های کودکی

هنوز همچو صبح های کودکی

نشسته ام
که چای را بنوشم از سماور ذغالی ات

بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات

چه عاشقانه خنده را به آسمان گره زدی
بیا که رشک میبرم از این فراغبالی ات

دلم گرفته مادرم

دلم گرفته مادرم

کجاست روستای تو؟
مرا ببر به خلوت همیشه سبز شالی ات
جهان به زیر پای آن نجابت شمالی ات

دلم گرفته مادرم‌,  شاهکاری از همای مستان

شعر از #محمد_نیکومنش ، آهنگ و تنظیم ، #همای_مستان #پرواز_همای #پارس_نیوز #متن

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.