کاشکی دوست نداشتم با صدای زنده یاد هایده

5
(2)

 

روحش شاد , هرگز فراموشش نخواهیم کرد.

متن کامل کاشکی دوست نداشتم با صدای بزرگ بانوی موسیقی ایرانی زنده یاد هایده :
هر چه گشتیم در این شهر
هر چه گشتیم در این شهر
نبود اهل دلی

که بداند غم دلتنگی و تنهایی
خونه گرم عشق ما بی تو چه بی فروغه
گریه من حقیقی و خنده من دروغه
روزایی که نیومدی وای که چه حالی داشتم
مثل گذشته های دور کاشکی دوستت نداشتم
کاشکی دوست نداشتم
کاشکی دوست نداشتم
کاشکی دوست نداشتم…
وای
بیا تا همیشه خودم رو واسه تو یه همراه بدونم
نذار با دل ساده بی تو تو فصل جدایی بمونم
نذار با دل ساده بی تو تو فصل جدایی بمونم
چه التماسی واسه تو تو این صدامه
اگه بیای صد آرزو تو لحظه هامه
چه التماسی واسه تو تو این صدامه
اگه بیای صد آرزو تو لحظه هامه
خونه گرم عشق ما بی تو چه بی فروغه
گریه من حقیقی و خنده من دروغه
روزایی که نیومدی . وای که چه حالی داشتم
مثل گذشته های دور کاشکی دوستت نداشتم
کاشکی دوست نداشتم
کاشکی دوست نداشتم
کاشکی دوست نداشتم…

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.