محاسبه دقیق و آنلاین سن بارداری به ماه

4.3
(145)

چگونگی محاسبه هفته بارداری از نظر علمی

 


نحوه محاسبه هفته بارداری دقیق و علمی

لازم است بدانید که کل یک بارداری حدود ۲۸۰ روز است، این ۲۸۰ روز مساوی است با ۴۰ هفته که در واقع معادل ۹ ماه و ده روز خواهد بود. این زمان بندی از روز لقاح در نظر گرفته می شود نه از روز اول پریود مادر؛ اما در علم زنان و مامایی از روز اول پریود حساب شده و به همین دلیل است که کل بارداری را ۴۲ هفته می نامند؛ این بدان معناست که دو هفته ابتدایی در نظر گرفته شده در واقع شما باردار نیستید! حالا سوال اینجاست که چرا پزشکان برای محاسبه سن بارداری آن را از روز اول پریود یک خانم حساب می کنند؟ جواب کاملا واضح است، چراکه پزشک نمی تواند زمان دقیق تخمک گذاری در شما را تخمین بزند، یعنی برای هیچ شخصی نمی توان گفت که روز مشخصی روز تخمک گذاری می باشد. چراکه در هر فردی سیکل ماهیانه تحت تاثیر عوامل مختلفی متغییر خواهد بود. نکته مهمی که باید در این باره بدانید این است که روز نزیکی شما با همسر همیشه به عنوان روز لقاح نیست! چراکه اسپرم طول عمری بیشتر از تخمک داشته و تا چند روز می تواند در داخل بدن خانم زنده مانده و پس از تخمک گذاری منجر به لقاح شود.

اسم دختر خاص؛ بیش از ۳۰۰ اسم دخترانه جدید و زیبا

محاسبه هفته بارداری دقیق

هفته ها در بارداری را با توجه به اولین روز آخرین پریود حساب خواهند کرد. تمامی اعمالی که در مامایی برای شما انجام می شود توسط هفته ها مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اگر قصد به بارداری دارید حتما زمان پریود های خود به را طور مرتب یادداشت کنید و از شروع حاملگی سن بارداری خود را به هفته به خاطر بسپارید. نکته بسیار مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که  سن واقعی جنینی همیشه دو هفته عقب تر از  سن بارداری بر اساس تاریخ پریود می باشد؛ یعنی اگر شما در هفته ۳۷ بارداری باشید سن جنین شما ۳۵ هفته خواهد بود.

محاسبه سن بارداری به ماه / تریمستر

جدول محاسبه سن بارداری به ماه و تاریخ زایمان

کل پروسه بارداری از روز اول پریود ۴۲ هفته است و به نه ماه معادل سه تریمستر(سه ماهه) تقسیم شده است. بر این اساس سه ماهه اول از صفر تا ۱۴ هفته (۲ هفته اول در واقع باداری وجود نداشته )، سه ماهه دوم از ۱۴ تا ۲۸ هفته و سه ماهه سوم از ۲۸ تا ۴۲ هفته می باشد. اگر سوال شما نیز این است که اکنون در ماه چندم بارداری خود به سر می برید، باید بدانید که تقسیم بندی بصورت ماه ارزش بالینی برای ماما و پزشک نخواهد داشت؛ و ارزش ماه بارداری نسبت به هفته بارداری نزد پزشک شما بسیار پایین خواهد بود. اما برای آن دسته از مادرانی که علاقمند به دانستن سن بارداری به ماههستند :

  • یک ماه تمام/ ۳۰ روز: ۴ هفته و ۲ روز
  • دو ماه تمام/۶۰ روز : ۸ هفته و ۴ روز
  • سه ماه تمام / ۹۰ روز : ۱۲ هفته و ۶ روز
  • چهار ماه تمام / ۱۲۰ روز : ۱۷ هفته و ۱ روز
  • پنج ماه تمام / ۱۵۰ روز : ۲۱ هفته و ۳ روز
  • شش ماه تمام / ۱۸۰ روز : ۲۵ هفته و ۵ روز
  • هفت ماه تمام / ۲۱۰ روز: ۳۰ هفته
  • هشت ماه تمام / ۲۴۰ روز : ۳۴ هفته و ۲ روز
  • نه ماه تمام / ۲۷۰ روز: ۳۸ هفته و ۴ روز

از آنجا که بارداری حدود ۹ ماه و ده روز محاسبه می شود این بدان معناست که در ماه آخر ۳۸ هفته و ۴ روز + ۱۰ روز = ۴۰ هفته تمام خواهید بود. گفتنی است در مادرانی که به صورت طبیعی قصد زایمان دارند از هفته ۳۸ می توان منتظر دردهای زایمان بود و برای مادرانی که زایمان سزارین را انتخاب کرده اند پزشکان اجازه می دهند تا ۳۸ هفته مادر پر شده و در هفته ۳۹ قرار بگیرند، این یعنی مادر به طور مثال ۳۸ هفته و ۱ روز یا بالاتر باشد و سپس زمان برای زایمان تعیین خواهد شد.

اسم پسر خاص؛ بیش از ۳۰۰ اسم پسرانه با معنی و ریشه نام ها

https://aristeh.com

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 145

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.