ترانه قدیمی و بسیار زیبای مجنون نبودم با صدای خانوم شورانگیز و با متن

4.1
(34)

متن کامل مجنون نبودوم :

مجنون نبودوم مجنونم
کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی
یار

کدوم کوه و کمر بوی تو داره
یار

کدوم مه جلوه روی تو داره

همون ماهی که از مغرب زند
فریاد
نشون از طاق ابروی توداره

مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

الا دختر که موهای تو بوره یار
به حموم میروی راه تو دوره

به حموم میروی زودی بیایی یار
که اتیش بر دلوم مثل تنوره

مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی
یار

ستاره در هوا نقشه زمینه یار
خودوم انگشترو یاروم نگینه

خداوندا نگهدار نگین باشد
که یار اول و آخر همینه

مجنون نبودوم مجنونوم کردی
از شهر خودوم بیرونوم کردی یار

#مجنون_نبودوم #شورانگیز #پارس_نیوز #متن #مهدی_امیری
#Shoorangiz #Majnoon_naboodom #Parsnews #Mehdi_amiri

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 34

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.