آموزش زبان آلمانی اسامی تمام چیز هایی که در آشپزخونه ها ممکنه وجود داشته باشه با عکس

اسامی تمام وسائل و هر چیز دیگری که شما همه روزه در داخل آشپزخونه میبینید با عکس و تصویر به زبان آلمانی.
دوستان اینا همه اگر یاد گرفتین, دیگه دستکم در مبحث شیرین خورد و خوراک مشکلاتتون برطرف میشه. 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *