خدا رو دوست دارم رضا صادقی با متن

این دختر خانومی که میبینین دوستان, دختر خودمه , خدا بچه هاتونو واستون حفظ کنه , خوش به حال اونایی که مثل من دختر دارن, من ۲ تا دارم, خدا یا شکرت, کاشکی ۵ تادختر دیگم داشتم.

Leave a Reply