آموزش کباب کوبیده زعفرانی ذغالی (بدون سیخ)

 

مگه داریم مگه میشه بهترین کلکی که آموزش دادم جوادجوادی

Chef Javad Javadi
این فیلم زیر نویس انگلیسی دارد برای مشاهده آن را روشن کنید this video has English subtitle turn on to see it ingredients: black pepper salt red chilli 1.5 tea spoon salt saffron 3 onions 800 g minced meat tomato #جوادجوادی پدر کباب ایران

You may also like...

Leave a Reply