محسن چاووشی بازار خرمشهر با متن ترانه

Bazare khoramshahr iranian music song by Mohsen Chavoshi with Farsi (persian) lyrics:

متن کامل بازار خرمشهر با صدای محسن چاوشی

تو هواي گرم بندر توي بازار خرمشهر
ديدمت با ناشناسي نفسام در نمياد

قلب مو ضعيفه دختر داره بوم بوم ميزنه

اون غريبه كي باهاته

چي ميگه بت چي ميخواد ، چي ميخواد

عينك ري بن اصلم ، هرچي دارم مال تو
نفسام تويي تو دختر همه دردات مال مو

ميخرم سال ديگه واست النگوي طلا
تا ابد به پات ميشنم ، پات ميمونم ولله

پات ميمونم ولله ، پات ميمونم ولله

قسمت ميدم بمون جون ننت ، جون كاكات
قربونت برم الهي ، قربون جفت چشات

تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر
دیدمت با ناشناسی نفسام در نمیاد

قلب مو ضعیفه دختر داره بوم بوم میزنه
اون غریبه کی باهاته

چی میگه بت چی میخواد ، چی میخواد

عینک ری بن اصلم ، هرچی دارم مال تو
نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو

میخرم سال دیگه واست النگوی طلا
تا ابد به پات میشنم ، پات میمونم ولله

پات میمونم ولله ، پات میمونم ولله

قسمت میدم بمون جون ننت ، جون کاکات
قربونت برم الهی ، قربون جفت چشات

اگه پولام و بدن واست عروسی میگیرم
روزی صد هزار دفعه برای چشمات میمیرم

برای چشمات میمیرم

میرم و دخیل می بندم جمعه شب سید عباس
بیا و رحمی بکن به این دلی که تنهاست

دست و تو دست نکن ننه ، دختر و داره می پره
مرگ مو کاری بکن ، عشقمو داره می بره

عینک ری بن اصلم ، هرچی دارم مال تو
نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو

میخرم سال دیگه واست النگوی طلا
تا ابد به پات میشینم ، پات میمونم ولله

پات میمونم ولله ، پات میمونم ولله

You may also like...

Leave a Reply