بیست هزار آرزو, آهنگ جدید زیبای محسن چاووشی با متن ترانه

4.1
(77)

متن بیست هزار آرزو:
Lyrics
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی که را
ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا
سوسن، با صد زبان، از تو نشانم نداد
گفت رو از من مجو، غیر دعا و ثنا

سرو اگر سر کشید، در قد تو کی رسید

نرگس اگر چشم داشت، هیچ ندید او تو را
هر طرفی صف زده، مردم و دیو و دده
لیک در این مِیکده پای ندارند پا

از کرمت من بناز، مینگرم در بقا
کی به فریبت شها، دولت فانی مرا
بیست هزار آرزو، بود مرا پیش از این
در هوس خود نماند، هیچ امانی مرا

ای که به هنگام درد، راحت جانی مرا
ای که به تلخی فقر، گنج روانی مرا
سجده کنم من به جان، روی نهم من به خاک
گویم از اینها همه، عشق فلانی مرا

هر نفس آواز عشق
میرسد از چپ و راست

ما به فلک میرویم
عزم تماشا که راست

ما به فلک بوده ایم
یار ملک بوده ایم

باز همانجا رویم
جمله که آن شهر ماست

گوهر پاک از کجا
عالم خاک از کجا

برچه فرود آمدید
بار کنید اینچه جاست

بخت جوان یار ما
دادن جان کار ما

غافله سالار ما
فخر جهان مصطفاست

از کرمت من بناز
مینگرم در بقا

کی به فریبت شها
دولت فانی مرا

بیست هزار آرزو
بود مرا پیش از این

در هوس خود نماند
هیچ امانی مرا

ای که به هنگام درد
راحت جانی مرا

ای که به تلخی فقر
گنج روانی مرا

سجده کنم من به جان
روی نهم من به خاک

گویم از اینها همه
عشق فلانی مرا

شعر : مولانا

: صدا, موزیک, تنظیم
محسن چاوشی

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 77

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.