آهنگ زیبای ننه گلمحمد با ۲ اجرا, از جناب خان و بصیر احمدی با متن سبزواری

4.4
(5)

من این توضیح رو باید بدم و قبلا هم از اجرا های دیگر این ترانه که در همین سایت گذاشتم, گفتم که این ترانه یا شعر, برای سبزواری ها, یک ترانه بسیار غم انگیزی بوده و هست چونکه این ها اشعاریست که مادر گلمحمد بعد از اعدام پسرش بر سر جنازش میخونده اما حالا بعضی اجرا ها با دف و دست زدن و این حرفا همراست که خوب اشکالی هم نداره چونکه حالا اینجوری رسم شده دیگ! میبینیم بعضی از این مداح ها و نوحه خونها , جوری وقایع کربلا رو با ریتم میخونن که آدم باید بلند شه راک اند رول برقصه!

گلمحمد قهرمان شاهکار بی نظیر استاد محمود دولت آبادی در کتاب ۱۰ جلدی کلیدر است که روایتی است از سرگذشت واقعی این رابین هود سبزواری با نگارش بی همتای ایشون که بدون شک یکی از بزگترین آثار ادبی معاصر ایران است .

متن شعر به زبان فارسی با گوش شیرین سبزواری :

صد بار گفتم پلاو مخار ننه گل ممد
ور دور کوه ها تاو مخار ننه گل ممد

امروز که دور دورونس ننه گل ممد
اسب سیات د جولونس ننه گل ممد

ای جولونا همیشه نیس ننه گل ممد
اسب سیات د بیشه نیس ننه گل ممد

وصف شما د ایرونس ننه گل ممد
عکس شما د تهرونس ننه گل ممد

کو جرق و جرق شمشیرت ننه گل ممد
کو درق و درق هف تیرت ننه گل ممد

کو اجاقت کو اتاقت ننه گل ممد
کو برارای قولچماقت ننه گل ممد

گل محمدم د خاو بیه ننه گل ممد
تفنگشم برنو بیه ننهگل ممد

او تخمرغای لای نونت ننه گل ممد
آخر نرف نیش جونت ننه گل ممد

قت بلندت شوه رفت ننه گل ممد
زن قشنگت بیوه رف ننه گل ممد

الای بمیره قاتلت ننه گل ممد
خنک روه دل مارت ننه گ لممد

***

اینهم اجرای دیگری از بصیر احمدی

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.4 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.