معین بیاد سوسن با متن ترانه

4
(1)

بیاد سوسن معین با متن ترانه
یادت میاد یه روز برات
دوست دارم میخوندم
با شوق رویت تا سحر
چشم انتظار میموندم
اما دیگه تموم شد
عمرم به پات حروم شد
از من نصیحت بشنو ای دل
آروم بگیر توو سینه
که زندگی همینه
روز از نو روزی از نو ای دل

خسته شدم از بس که
با غریبه ها دیدمت
در راه عشق و عاشقی
چه بی وفا دیدمت

دلتنگیات برای من بود
لطفت برای دیگرون

رنج و غمت توو سینه من
خودت سرای دیگرون

اما دیگه تموم شد
عمرم به پات حروم شد
از من نصیحت بشنو ای دل
آروم بگیر توو سینه
که زندگی همینه

روز از نو روزی از نو ای دل

اما دیگه تموم شد
عمرم به پات حروم شد
از من نصیحت بشنو ای دل
آروم بگیر توو سینه
که زندگی همینه
روز از نو روزی از نو ای دل

معین بیاد سوسن با متن ترانه

خواننده: معین
شعر و آهنگ : بابک رادمنش

تکست: مهدی امیری

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.