فریدون آسرایی بگو که عاشق منی با متن ترانه

4.1
(17)

بگو که عاشق منی
بگو دلت پیش منه

بگو یه چیزی که دلم
آروم بگیره نشکنه

به من تو دلداری بده
به من بگو که با منی

به من بگو غرورمو
به خاطرم نمی‌شکنی

بگو که عاشق منی
بگو دلت پیش منه

بگو یه چیزی که دلم
آروم بگیره نشکنه

خودت هواییم می‌کنی
خودت ازم دل میکنی

یه روز غریبه می‌شیو
یه روز تو عاشق منی

هر لحظه یه جوره دلت
هر روز یه احساسی داری

دلشوره دارم نکنه
بری و تنهام بذاری
بری و تنهام بذاری

بگو که عاشق منی، بگو دلت پیش منه
بگو یه چیزی که دلم آروم بگیره نشکنه
به من تو دلداری بده، به من بگو که با منی
به من بگو غرورم رو به خاطرم نمی‌شکنی
بگو که عاشق منی، بگو دلت پیش منه
بگو یه چیزی که دلم آروم بگیره نشکنه

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 17

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.