نجم الدین و آهنگ آی یره یره یره مشهدی

5
(1)

نجم الدین (سید محمد ) متولد ۱۳۱۵ خواننده ترانه های فکاهی به لهجه مشهدی بود.ایشان در سالهای ۱۳۳۵-۱۳۳۶ با رادیو نیرو هوایی آغاز به کار کرد .بعد از ان در برنامه دهقان همکاری میکرد این عزیز در راه شناساندن آوای خراسانی بی نهایت زحمت کشید , نجم الدین در اثر سکته قلبی درگذشت ایشان بعد از انقلاب هم با رادیو و برنامۀ صبح جمعه همکاری داشت و ترانۀ معروف عمله دسته دسته را اجرا کرد.یادش بخیر

how did you like this article?

Click on a heart to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.