شماره تلفن های اضطراری و ضروری در نروژ

کد نروژ ۰۰۴۷
شهر های نروژ پیش شماره ندارن!!
یعنی ۰۰۴۷ رو میگیرین و بعدشم شماره تلفن ۸ رقمی! والا مام اینو جای دیگه خوندیم, یکذره عجیب به نظر میرسه اما حتما حقیقت داره دیگه.

شماره تلفن پلیس ۱۱۲
تلفن آتش نشانی: ۱۱۰
شماره آمبولانس: ۱۱۳

شماره تلفن موقع خرابی ماشین: ۸۱۰۰۰۵۰۵

سفارت ایران در نروژ :

آدرس :

 DRAMMENS VEIEN 88E, 0244, OSLO

تلفن نمایندگی (با کد 0047) :     23272960

تلفن نمایندگی (با کد 0047) : 23272960

تلفن بخش های داخلی:

– منشی سفیر: 23272962 و ایمیل secretary@iranembassy.no

– امور اقتصادی: 23272967 و ایمیل economic@iranembassy.no

– امور فرهنگی: 23272967 و ایمیل cultural@iranembassy.no

– امور رسانه ای: 23272971 و ایمیل media@iranembassy.no

– بخش کنسولی شامل:

– امور سجلی (ثبت ازدواج، ولادت و …):23272964 و ایمیل consulate@iranembassy.no

– امور تایید اسناد تجاری، وکالتنامه و …:23272964 و ایمیل consulate@iranembassy.no

– امور دانشجویی : 23272965 و ایمیل student@iranembassy.no

– امور گذرنامه: 23272965 و ایمیل passport@iranembassy.no

– امور روادید: 23272966 و ایمیل visa@iranembassy.no

ایمیل سفیر: ambassador@iranembassy.no

دفتر هواپیمایی ایران ایر در اسلو نروژ:
ما که هرجا رو گشتیم چیزی پیدا نکردیم, بقول معروف ” گشتم نبود, نگرد نیست”
اگر ایران ایر دفتری در اسلو داره و هموطنان اطلاع دارن, ما رو هم لطفا در جریان بزارن.

Leave a Reply