ارباب حلقه ها

دختره اومده, گوشش از ته تا بالا حلقه, رو لبش حلقه, تو دماغش حلقه…..
میگم دیگه کجات حلقه داری؟
میگه همه جا, هر جا که فکر کنی!
میخواستم بگم غلام حلقه به گوش شنیده بودیم, کنیز حلقه به ک* نشنیده بودیم .

هرچی فکر کردم دیدم نمیشه به آلمانی ترجمه کرد, بی خیال شدم, گفتم دمت گرم , تو هم یک جورایی ارباب حلقه ها (Herr der Ringe)  هستی!

Leave a Reply