عمر طولانی

میگه فلانی هم عمرشو به شما داد و رفت!

میگم روحش شاد. چند سالش بود اون مرحوم؟
میگه ۶۰-۷۰ سالی داشت خدا بیامرز.
میگم, لطفش کم نشه اما کاشکی اون زنده یاد قبلش یک سوالی از من میکرد .
میگه چه سوالی؟!
میگم که آیا من میخوام که ایشون عمرشو به من بده یا نه.
میگه منظورتو نمیفهمم!
میگم والا من, همین الانشم, با ۷-۸ سالی که از عمرم مونده, مثل خر تو گل موندم حالا دیگه نمیدونم با این چند سالی هم که ایشون بهش اضافه کرد, چه خاکی به سرم بریزم!….

Leave a Reply