ساعت مناسب برای طلاق!

از راه رسید، دیدم بد جوری اخماش تو همه،پرسیدم باز چته؟
میگه با خانومم  رفتیم مسجد  که از هم جدا شیم، حاج آقا تشریف نداشتن که صیغه طلاق رو بخونن!
٣ هفته پیشش وقت بهمون دادن، حالام که رفتیم ایشون تشریف نداشتن!
گفتم، نپرسیدی حاج آقا  کجا تشریف داشتن؟
گفت چرا پرسیدم، گفتن، آقا فرمودن که امروز ساعت نیست واسه طلاق دادن! منم داغ کردم.
گفتم بیخودی داغ نکن، نزار باز  فشار خونت بره بالا، تو آخرش کار دست خودت میدی ها، خوب حاج آقا یک چیزی میدونه که میگه، وقتش مناسب نیست!
گفت اخه طلاقم مگه ساعت مناسب میخواد؟ عروسی رو شنیده بودیم، اینو دیگه ما نشنیده بودیم!
گفتم اتفاقا بر عکس! هر چی وقت مناسب نخواد، این یکی میخواد عزیز من، دوست داری، بشین اینجا رو صندلی تا توجیهت کنم!
گفت بیخیال بابا، تو  یک دفعه  یه چیزو برام توجیه کردی هنوز  دارم   گیج گیج میزنم !
گفتم نه این مثل اون نیست، این فرق داره، میخوای چیز یاد بگیری یا نه؟! وقتی حالیت کردم که  حاج آقا چه لطف بزرگی   در حقت کرده، میری دستشو ماچ میکنی!
ادامه دام و گفتم، ببین قربونت برم، مسئله طلاق با عقد و ازدواج فرق میکنه، عروسی یه چیز دیگست، شما مهمون دعوت میکنی، باغ میگیری سالن اجاره میکنی، یک عالمه فک و فامیل و مهمون میان، بزن و بکوب و خلاصه، وقتی جشن گرفتی، دیگه باید هر دو طرف بله رو بگن و کار رو تو همون شب تموم کنن، نمتونی  بگی نه و حالا باید فکر کنم و این حرفا، حالا چه ساعت باشه، چه نباشه! نمیتونی  هزار تا مهمون  رو بفرستی برن یک شب دیگه بیان ، هر جوری هست باید توهمون مراسم کار رو یک سره کنی حالا  اما طلاق:

فقط شما ۲ نفرین و آخونده, یکوقت دیدی طرف دبه درآورد, گفت طلاق نمیدم یا طلاق نمیخوام ! اونوقت میخوای چه خاکی به سرت بریزی ؟!
راه نجات, در آنی بسته میشه, باز تا بخوای طرف رو راضی کنی که از خر شیطون بیاد پایین و متقاعدش کنه که به درد هم نمیخورین و تورو ول کنه از تو خیلی بهتر گیرش میاد و اصلا اون حیفه واسه تو و از اولش نباید با تو ازدواج میکرد و هزار بامبول دیگه, تا بتونی اینبار بله رو ازش بگیری, بله طلاق رو البته میگم, هزاران هزار مکافات میتونه سر رات قرار بگیره !
اما اینا همه رو من میدونم , آدم های نادانی مثل تو, اولین چیزی که به نظرشون میرسه اینه که کار آخوندست, ممکنه که طرف مقابل, دم آخونده رو دیده باشه که فعلا کار رو با یک ترفند آخوندی عقب بندازه, جلوگیری از متارکه و طلاق هم که در نزد آخوند های سیبیل چرب شده, از نیکو ترین کار های عالمه! یام اینکه کیس چرب و نرم تری که واسه آخونده بیشتر پول توش بوده, بهش پیشنهاد شده و با یک بهونه بی ربط و الکی مثل ساعت نامناسب برای قراعت صیغه طلاق , اینا رو پیچونده که بره به اون کارش برسه !

Leave a Reply