دسته: famous international songs with Farsi subtitles آهنگ های معروف و زیبای خارجی با زیرنویس فارسی

0

Gloria Gaynor i will survive

Gloria Gaynor I Will Survive with English lyrics & Persian translation by Ehsan Najafi ***************************** Mehdi Parsnews Amiri   Parsnews Austria Group,   Information, Entertainment, Cooking,   Travelling, health, music and much more *******************************

0

Chris Kläfford’s Cover Of Imagine Might Make You Cry

with English Lyrics and Farsi Translation با متن انگلیسی و ترجمه فارسی آن   ***************************** Mehdi Parsnews Amiri   Parsnews Austria Group,   Information, Entertainment, Cooking,   Travelling, health, music and much more *******************************

0

Yankı Simge با متن ترکی و ترجمه فارسی

***************************** Mehdi Parsnews Amiri   Parsnews Austria Group,   Information, Entertainment, Cooking,   Travelling, health, music and much more *******************************

0

سوزان وگا: لوکا با متن انگلیسی و ترجمه فارسی

  Luka by Suzzane Vega with English lyrics & Farsi translation لوکا با متن انگلیسی و ترجمه فارسی: ***************************** Mehdi Parsnews Amiri   Parsnews Austria Group,   Information, Entertainment, Cooking,   Travelling, health, music...

0

لارا فابیان عاشقتم فرانسوی با زیرنویس فارسی

***************************** Mehdi Parsnews Amiri   Parsnews Austria Group,   Information, Entertainment, Cooking,   Travelling, health, music and much more *******************************

0

Queen We Will Rock You با ترجمه فارسی

Queen We Will Rock You رفیق تو پسرى هستى كە همش سروصدا ایجاد میكنى تو كوچە بازى میكنى و میخواى یە روزى مثە یە مرد بزرگ بشى صورتت رو لجن الود میكنى بدجورى أبرو...

0

Michael Jackson Billie Jean با ترجمه فارسی

این هم ترجمه فارسیش اما متاسفانه خوب ترجمه نشده! Billie Jean( اسم) اون بيشتر شبيه يه ملکه ي سينما بود از سکانسي از فيلم من گفتم ؛ فکرشم نکن اما منظورت چيه؟ (که(من اونم؟...

0

Gotye somebody i used to know با ترجمه فارسی

بعضی وقتها به زمانی فکر میکنم که باهم بودیم مثل زمانی که میگفتی آنقدر خوشحالی که ممکن است بمیری به خودم گفتم که تو برایم مناسبی اما در کنارت خیلی احساس تنهایی میکردم اما...