Iphone

نوشته مهدی امیری مدیر سایت در نوامبر 30, 2009

عجب داستاینه این کار ما، امروز یک خانوم،   از مشتری‌های قدیمی‌اومده بود پیشم، میگفت اومدم یکی‌ از  تلفن های  خوبتو بگیرم و برم.

گفتم مگه ما تلفن بد هم داریم؟!

گفت آره پارسال از موبایلی که ازت گرفتم راضی‌ نبودم!

پرسیدم چطور مگه؟

گفت درست یک ماه بعد از اینکه تلفونو ازت گرفتم، رفته بودم حموم تلفن خیس شد، دیگه کار نکرد، بردمش تعمیر، گفتن گارانتیش از بین رفته.

گفتم خانوم موبایلی که تو آب بیفته یا خیس بشه دیگه گارانتی نداره، اینکه دیگه تقصیر من نیست، من که نمیتونم به هر کی‌ تلفن میفروشم حمومشم بکنم! اما شما اگه دوست داشته باشین میتونین هر وقت خواستین برین حموم یا زیر دوش به من زنگ بزنین من  در جا میام هم از مو بایلتون مواظبت می‌کنم هم پشتتونو کیسه میکشم!

گفت شما که بدت نمیاد.

(more…)

Continue ReadingIphone