کامبوزیا

میگه فلانی هم خدا رو شکر بچه دار شد.
میگم خوب مبارکه انشالله، چی هست بچش، پسره، دختره؟
میگه راستش نمیدونم بخدا، یعنی اسمشم میدونم ها، اما نمیدونم این اسم دختره یا پسر، رومم نشد که بپرسم! (more…)

Continue Readingکامبوزیا